Zde najdete inspiraci, návody, zkušenosti při hledání řešení v životních nesnázích. Zůstane-li ve spojení naše srdce s rozumem, rozhodneme se správně, celistvě. Budeme-li pracovat s intuicí, budeme sami vědět, co máme dělat. Odstraníme-li bloky, které ulpěly v našem emočním těle, uděláme obrovský skok dopředu. Pomocí Koučinku se posouváme rychle vpřed. Požádáme-li Vesmír - Přírodu - naše vyšší já - Boha - Stvořitele..., najdeme tu naši správnou cestu. Vše je logické, přirozené, pochopitelné. Síla energie, síla myšlenky, realita, kterou lze měnit... Dozvíte se zde také, jak jednotlivé terapie fungují.