Radost ze života - a jak funguje práce na sobě.


Něco stále nevychází? Pojďme to změnit. Jde to! Čtěte, poznávejte, postupujte vpřed. Chtěla bych vědět to, co vím teď, před mnoha lety. Někdy se stačí zamyslet a zastavit. I na mých stránkách najdete nástroje a články, které Vám při používání pomohou.  

Nejčastěji řešíme vztahy, povolání, životní cíle, osobní nespokojenost, nenaplněnost, sebelásku, přátelství. Prostě život a radost z něj. Pochopení a změna přístupu a myšlení rovná se cesta k osobnímu štěstí. Zbavujete se starých, již nefunkčních návyků, emočních bloků. To už samo o sobě přináší úlevu a potěšení. Měníte se. Dostáváte se do jiných energií, přitahujete tak nové příležitosti. Na základě cílených otázek hledáme kořeny problémů nebo jdeme do budoucnosti a nastavujeme budoucnost novou. Naučíme se pracovat s přítomností. Pokud Vaše přání nejdou z Vaší podstaty, jsou jen pozlátkem, či přáním někoho jiného. Můžete jich dosáhnout, ale štěstí Vám nepřinesou. Za pomoci druhého se snáze dostanete přes dlouhodobě vybudované myšlenkové spoje a návyky, které Vám v lepším životě brání. Jak často je třeba přijít? To, co si člověk vytvoří v mysli a emočním těle za mnoho let, případně v traumatu, zpravidla nezpracuje ze dvě hodiny. Zeptám se já Vás. Jakou změnu chcete a kolik času dáte sami sobě? To, co se naučíte Vám zůstane. Budete dle postupů pokračovat i po našem setkávání, většinu pak zvládnete sami zcela. Pomoc druhého však přináší nové vize, rychlejší posun a zejména sílu vůle k projití situacemi, na které člověk sám nestačí nebo je ze svého úhlu pohledu nevidí, či se na cestě zastaví. Pro některé z Vás mohu také vytvořit meditaci na míru, kterou pak budete používat. Cílem setkávání je posun vpřed a naprostá změna reality. Informace o Vašem příběhu s nikým nesdílím, jsou zcela důvěrné.
Vědomé odhaluje nevědomé. To je obraz našeho života, tj. výsledek, jak žiji. 

Co je Koučink?

Jindra Vodárková