Pokud chceme zůstat zdraví...


Dnes se hodně mluví o zdravém mikrobiomu (o tom to nebude). Jednodušeji řečeno, zdraví ovlivňuje kvalita mikroorganizmů a jejich symbióza ve střevech člověka. Péče, kterou věnujeme svému tělu a jeho zdraví, je samozřejmě naprosto nezbytná. Stále však platí, že vše začíná v hlavě. Pokud nevíme, nedokážeme měnit přístup k sobě, svému tělu, svému okolí, svým postojům i myšlenkám. Pokud se nedokážeme zdravě nacítit na své potřeby a jít za nimi, a to nejen v oblasti stravování, ztrácíme kontakt sami se sebou i spojení s okolním světem. Nevnímáme vlastní Vyšší já, které je vlastně naší intuicí. Bez citu jsou rozumné myšlenky prázdné, bez rozumu jsou citové výlevy zavádějící. Co potřebujeme vědět, nad čím se zamýšlet, abychom užívali dlouhověkosti ve zdraví? Jíst bio zeleninu rozhodně nestačí. V životě potřebujeme mít naplněny a mít v rovnováze tyto potřeby.

  • Péče o tělo – strava, zdravé střevo, málo cukru, pohyb, cvičení v případě jednotlivých konkrétních problémů cílených přímo na ně. Uzdravování se pomocí alternativních postupů a bylinek, homeopatie, Bachových esencí a změny stravování. Otužování. V případě potřeby lékaře najít takového, který nejen umí svůj obor, ale také chápe hlubší souvislosti a nepopírá možnosti propojení klasické léčby s přírodní cestou. Dostatečně spěte. Tělo je to podstatné, bez něho se žít nedá. Milujte ho! Milujte ho i v případě, že se Vám na něm něco nelíbí.

  • Péče o vlastní emoce / emoční tělo – buďte s těmi, které máte rádi, věřte v dobro – budete vyrovnaní, naučte se odpouštět, bavte se a dělejte, co máte rádi. Buďte na sebe hodní, podporujte se a věřte v sebe. Naslouchejte si. Buďte vděční – všímejte si drobností, které máte. Budujte smysluplné společenské kontakty. Buďte s přáteli, kteří Vás podporují a vzájemně se motivujete. Soustřeďujte se na pozitivní věci, myslete pozitivně, ale nepopírejte a nepotlačujte to špatné. Naučte se pracovat
    se stresem, zejména s tím dlouhodobým. Milujte sami sebe právě v té fázi, v jaké jste TEĎ!

  • Péče o duševní tělo – najděte smysl svého života a jděte za ním. Odpouštějte ve vyšší rovině poznání. KONEJTE v souladu sami se sebou. Zkuste přijmou kolektivní vědomí, modelovat ho a uvědomte si vlastní schopnosti a sílu ovlivňovat své okolí svým životem. Odpouštějte ve všech rovinách bytí. Snažte se jít do hloubky, ale přitom zůstaňte ve své stopě a plně žijte svůj potenciál. Naslouchejte druhým
    a pomáhejte jim, ale nepřebírejte si jejich Karmu. Zvědomte si, že malé i velké věci jsou prospěšné, pokud prospěšné opravdu jsou. Dejte si čas, na život máte celý život a prožití každého okamžiku v dobré vibraci Vám ho mnohonásobně prodlouží a zkvalitní.

Určitě by se dalo psát dál a dál, v šířích i hlubších souvislostech. Položím Vám teď velmi jednoduchou, ale zásadní životní otázku. Odpovězte si prosím upřímně. Co opravdu chci a jdu tím směrem? Konejte.

Roční program "Proměna"

Krásné dny.
Jindra Vodárková