Jak souvisí vztahy a zdraví v životě člověka?


Spojí-li se srdce a rozum, vznikají skutečně hodnotné věci. Není-li tomu tak, pracuje pro nás jen část naší osobnosti. Láska má na naše tělo velký vliv. Žít v nezdravém vztahu, a to i v nezdravém vztahu sama k sobě, způsobuje, že naše tělo uvolňuje stresové hormony a naše srdce tluče rychleji. Rovnováha mezi tělem, myslí a duší určuje naše zdraví. Pocity lásky, zamilovanosti a radosti ovlivňují hormonální systém. Prvním krokem ke kvalitnímu životu a vztahům je vždy harmonizace naší bytosti, sjednocení našeho vlastního myšlení a cítění i smysluplnosti našeho bytí. A tak se ptám: „To, co děláte nebo chcete dělat – přináší Vám to radost, naplnění, touhu, jste s tím v souladu?“ Nebo jsou Vaše pocity negativní (například strach, naštvanost, nervozita, netrpělivost, přehnaná odpovědnost apod.…) Jsou brzdou ke chtěnému Vaše myšlenky? Kde se vzaly a proč si to myslíte? Pokud si dokážete odpovědět, je to posun skvělým směrem, směrem k emočnímu i tělesnému zdraví. Kde si blokujete svůj tok energie? Vztahy a zdraví v životě člověka úzce souvisí. Vždyť co je spouštěčem stresu? Většinou chování někoho ve vztahu k nám. Ještě podstatnější však je, jak se k sobě chováme my sami. Sebeláska je opravdu rozhodující. Mluvím o zdravé a vlastní kritice podrobené lásce a úctě sám/sama k sobě. Jedeme-li na autopilota, budeme pravděpodobně narážet již na základní nastavení muže a ženy. Jsou totiž ve své podstatě opačné, nelze se pak divit zmatkům ve vztazích. Překotných hodnocení, kterých slýchám bohužel i od odborníků, je mnoho, vyvarujte se jich. Hledejte pochopení a vzdělání se, jak vztahy fungují. Pozorujte a nesuďte z mála. Jestliže někoho milujete, snažte se ho i chápat, protože chápete-li někoho, je snazší ho milovat. To platí i u sebe sama a tam to také začíná. Při dlouhodobém nesouladu přestane proudit správně naše životní energie, určité místo na těle se oslabí a nemoc se projeví právě tam. Do života jsme přišli vybaveni určitými kvalitami. Je třeba být s nimi v souladu, pak se energie nezastaví. Sebelásku a sebevědomí si od narození přes dětství a dospívání modelujeme svým, většinou nevědomým, přístupem a do našeho podvědomí ho otiskuje interakce s okolím, naši nejbližší. Je na nás jak s tím, co nám bylo dáno, naložíme, budeme – li brousit diamant našeho života nebo se necháme vláčet událostmi kolem nás. Duševní hygiena je v dnešní uspěchané společnosti nezbytná. Pro svůj život potřebujeme nejen fyzické, ale i emocionální a duchovní palivo, to udržuje a rozvíjí náš život. Propojení s druhými pomáhá zvládat stres a vzájemná podpora zlepšuje zdraví a dlouhověkostLáska je stav duše, stav souladu srdce a mysli. Je to zářící energie. Energie, která léčí.

Souvislosti na Youtube

Jindra Vodárková