Numerologie - využívejte její význam ve svůj prospěch.


Numerologie nám pomáhá pochopit sebe i druhé. Pokud ji pojmeme realisticky, lze na ni nahlížet jako na statistiku, která mnohé dokreslí. Nastíní životní cestu, hlavní výzvu pro daný rok, co se bude dít. Dozvíme se, které téma je pro nás aktuální, co můžeme nechat ještě "chvíli spát" a na co se máme soustředit. Nezměníme, co nám bylo naděleno do vínku, ale svůj způsob zacházení s tím, úhel pohledu. Utrácíme svoje dary nebo je využíváme? Bojujeme proti větru nebo pracujeme se svým potenciálem? Je náš partner přímý nebo spíše diplomat? Jaká je soudržnost našeho vztahu? Co od nás a od života očekává? Co je nejlépe využitelné při mém zaměstnání a kde ho hledat? Čeho se mám chránit a co pomůže při péči o mé zdraví? Uvědomíme si svoje vlohy a pochopíme svoje úskalí, které pak snáze zpracujeme. Výpočet provádím z data narození, rodného i současného příjmení,  v některých oblastech života i přezdívky. Rozvedli jste se? Chcete se vrátit k původnímu příjmení? Bude to přínosem? A co jméno ještě nenarozeného dítěte? Je jako hodiny, ty čas neurčují, nýbrž ho přes ně čteme. 

Jak spočítat osobní rok?
Osobní rok v Numerologii je platný od narozenin do narozenin příštích.
Při výpočtu vycházíme ze dne a měsíce narození, ke kterému přičteme stávající rok.
Jako příklad uvedu datum narození 15. 12. + stávající rok (např.2017) = (1+5+1+2+2+0+1+7 = 19 = 1+9 = 10 = 1+0 = 1). Člověk narozen 15. prosince vstoupil v roce 2017 do Osobního roku čísla 1. Do té doby je pod vlivem loňských narozenin (15. 12. 2016 = 1+5+1+2+2+0+1+6 = 18 = 1+8 = 9).
Základních významů máme 9. (S nimi souvisejí devítileté cykly, působí i čísla součtová, zejména je počítáno
s číslem 11 a 22, ale pro běžné pochopení významů zůstaneme v číselné řadě 1-9). 

Význam jednotlivých období

Numerologie - kdy nám pomůže

Jindra Vodárková