Mindfulness


Mindfulness je schopnost být plně přítomný a věnovat pozornost tomu, co se děje v daném okamžiku, bez soudů, odsuzování nebo přehlížení. Mindfulness se často praktikuje prostřednictvím různých technik meditace, ale může být také integrována do každodenního života.

Některé klíčové prvky mindfulness zahrnují:

  1. Pozorné vnímání: Být vědomý toho, co se děje v daném okamžiku, bez toho, abyste se snažili něco změnit nebo odsuzovali to, co prožíváte.

  2. Přítomný okamžik: Zaměření se na současný okamžik a odstranění přemýšlení o minulosti nebo budoucnosti.

  3. Akceptace: Přijímání toho, co se vám v daném okamžiku děje, bez snažení se tomu vyhnout nebo tomu odolávat.

  4. Nevnucování: Nedojímání se myšlenek a emocí. Přichází a odchází, a vy jim nevěnujete nadměrnou pozornost.

Mindfulness může mít řadu pozitivních vlivů na duševní a fyzické zdraví. Mezi přínosy patří snížení stresu, úzkosti a deprese, zvýšená schopnost soustředění, lepší emoční regulace a zlepšení vztahů. Navíc se mindfulness často používá jako součást léčby některých psychických poruch a jako nástroj pro zlepšení celkového blahobytu.

Existuje mnoho různých způsobů, jak praktikovat mindfulness, včetně meditačních cvičení, dechových technik, jógy a jednoduchých strategií pro každodenní život. Výběr metody může záviset na osobních preferencích a cílech...
Přeji Vám krásné dny. 

Jindra Vodárková

Kdy ke mě přijít?