Jak pomáhá Regresní terapie?


Regresní terapie je technika, která vede k prozkoumávání a návratu k minulým událostem, vzpomínkám nebo zážitkům, které jsou považovány za traumatizující nebo problematické. K událostem nebo zážitkům, které jsou spojeny se současnými obtížemi. Klíčovým konceptem terapie je, že nezdravé vzorce chování a zážitky pochází z dětství a minulosti. Návratem do minulosti dochází k porozumění příčin a problémů a k uvolnění emočních bloků, které brání kvalitnímu životu v současnosti. Dochází k překonání traumatu nebo konfliktu. Jeho odhalení, přijetí a nápravě. Při regresi procházíme vzpomínkami a emocemi, překonáváme jejich negativní vliv. Zároveň za pomoci kvantové techniky transformujeme postoje nové. Lze využít pro problémy se stresem, emocionální problémy, ke změnám vzorců chování, k identifikaci vzorců chování, k průzkumu minulosti, zvýšení sebeporozumění, sebeuvědomění a osobního rozvoje, ke zvládání stresu nebo úzkosti, ke hledání kořenů, k vyřešení nevyřešených konfliktů, prožitků...To má pozitivní dopad na vztahy, kariéru, životní spokojenost...

Jindra Vodárková

Kdy ke mě přijít?