Co je Koučink a proč jít ke koučovi?


Koučování je proces, který Vám pomůže dosáhnout osobních a profesních cílů, řešit obtíže ve vztazích a mnohonásobně zlepšit kvalitu života. Zde jsou některé z hlavních důvodů:

 1. Rozvoj osobnosti a sebepoznání: Koučování pomůže rozvíjet Vaši osobní identitu, sebepojetí a sebevědomí. Pomáhá Vám lépe pochopit sami sebe, Vaše hodnoty a priority.
 2. Stanovení a dosažení cílů: Kouč Vám pomůže stanovit si konkrétní cíle a vyvinout strategie, jak je dosáhnout. Pomáhá Vám udržet se zaměřeným na to, co chcete dosáhnout.
 3. Řešení problémů: Koučování Vám poskytne nástroje a perspektivu pro řešení osobních nebo pracovních problémů. Pomáhá Vám hledat efektivní řešení a překonávat překážky.
 4. Zlepšení mezilidských vztahů: Koučování posílí Vaše dovednosti komunikace, empatie a řešení konfliktů, což vede ke zlepšení vztahů s lidmi ve Vašem životě.
 5. Profesionální rozvoj: Mnoho lidí hledá koučování pro profesionální růst a kariérní rozvoj. Kouč Vám pomůže s plánováním kariérního postupu, zlepšením pracovních dovedností a efektivním řízením pracovního života.
 6. Zvládání stresu a změn: Koučování je užitečné v obdobích velkého stresu, změn nebo přechodu. Pomáhá Vám zvládat tyto situace a udržovat rovnováhu.
 7. Rozvoj dovedností a talentů: Kouč Vám pomůže rozvíjet Vaše unikátní dovednosti a talenty, což Vám umožní dosáhnout svého maximálního potenciálu.
 8. Podpora a motivace: Kouč Vás motivuje, abyste dosáhli svých cílů a udržovali se na správné cestě.
 9. Zlepšení kvality života: Koučování zlepší kvalitu Vašeho života tím, že Vám pomůže nalézt smysl
  a harmonii ve Vašich osobních a profesních aspektech.

Ve své praxi se držím zásad ICF. 

Koučink je tvořivý proces a má jasná pravidla.

Během koučování se kouč a klient setkávají pravidelně a důvěrně. 

Koučink může být individuální nebo skupinový a může být prováděn v osobním setkání, po telefonu nebo online. Koučování je investicí do sebe a svého rozvoje. 

"Změň svůj pohled, změníš svůj svět."

"Odpověď existuje, stačí položit správnou otázku."

Kdy ke mě přijít?

Jindra Vodárková