Pokud chcete pracovat on-line, je možné využít Facebook, WhatsUpp nebo Skype.
Nahradí kvalitně osobní setkání. 

Můžete se také zúčastnit webináře Numerologie a její využití v životě, který je momentálně v přípravě. 

Cokoliv uděláte pro sebe v oblasti růstu své osobnosti, svého štěstí a zdraví, ovlivňuje Vaši rodinu a Vaše okolí, celý svět. Pokud nejste šťastni, pečujte o své vnitřní nastavení i vnější podmínky, mnohdy stačí změnit to, co je uvnitř. Duševní hygiena by měla být denní součástí stejně jako ta tělesná. Žít v radosti není sobectvím, ale štěstím pro všechny okolo nás. Zdravé sebevědomí je sebepoznáním, uvědoměním si sama sebe. Kvalitní komunikace je nutnou součástí života. Pojďme hledat, transformovat a žít kvalitněji...

Vztahy a zdraví - souvislosti