Láska k zemi je často zaslepena touhou po penězích a moci, někdy i neuvědoměním si. Co dělat? Minimalizovat a využívat obnovitelné zdroje, pečovat o planetu,
je živá a potřebuje nás stejně, jako my ji.

Dokumentární film: "Je S námi konec?"

https://www.youtube.com/watch?v=jKstIjNh2BQ

 

Není třeba se vzdávat, je třeba hledat a jednat .

Dokumentární film: "Tajemná léčba". 

https://www.youtube.com/watch?v=WsTNjwvOmtM

 

Člověk - dítě země..... (pořad již není v i-Vysílání dostupný, ale jistě lze vyhledat jinde).

Dokumentární film: "Země".

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11510650957-zeme/21838256373/