Radost ze života a jak vypadá osobní konzultace?

Nejčastěji řešíme vztahy, povolání, životní cíle, osobní nespokojenost, nenaplněnost, sebelásku (u té mimo jiné mnohé začíná), přátelství, podporu sebeléčení a sebeuzdravení, prostě život a radost z něj. Pochopení a změna myšlení rovná se osobní rozvoj a růst. To už samo o sobě přináší potěšení. Dostáváte se do vyšších energií, přitahujete tak nové příležitosti. Na základě cílených otázek hledáme kořeny problémů. Nastíníme si možnosti, které se otevírají, přidáme techniky, které pomohou k dosažení přání. Tady platí: “ Dávej pozor na svá přání, mohla by se splnit“. Pokud Vaše přání nejdou z podstaty duše, jsou jen pozlátkem, či přáním někoho jiného, můžete jich dosáhnout, ale štěstí Vám nepřinesou. Vše si ujasníme. Až sem vše probíhá na základě analytické konzultace. Zpracovali jsme mentální příčiny a vjemy, postupy. Nyní je třeba vstoupit to emočního iracionálního světa. Technika uvolňování bloků probíhá v sedě, v uvolněném stavu a se zavřenýma očima. V tomto stavu budeme nastavovat i nové cíle a záměry, snáze se tak dostanete přes dlouhodobě vybudované myšlenkové spoje a návyky, které nám v lepším životě brání.  Lidé se také ptají, kolik sezení budou potřebovat. Je to zcela individuální, stejné, jako když chodíte cvičit nebo se učíte nové dovednosti a pečujete o sebe. Jste-li samostatní a disciplinovaní a budete dle postupů pracovat doma, mnohé zvládnete samostatně. Pomoc druhého však přináší nové vize, rychlejší posun a zejména sílu vůle k projití situacemi, na které člověk sám nestačí nebo je ze svého úhlu pohledu nevidí, či se na cestě zastaví. Mohu Vám také vytvořit meditaci na míru, kterou pak budete používat pravidelně doma. První sezení má za úkol zejména otevřít nové možnosti a ujasnění postupů ke změně a zlepšení. Další setkání jsou osobními tréninky k posunu vpřed a naprosté změně reality. Informace s nikým nesdílím. Vědomého žití každý den je samo o sobě zázrakem. Vědomé odhaluje nevědomé. Obojí maluje obraz našeho života.

Jindra Vodárková