Něco stále nevychází? Pojďme to změnit. Jde to! Čtěte, poznávejte, postupujte vpřed. Chtěla bych vědět to, co vím teď, před mnoha lety. Někdy se stačí zamyslet a zastavit. I na mých stránkách najdete nástroje a články, které Vám při používání pomohou. Za to ručím vlastní zkušeností. 

Nejčastěji řešíme vztahy, povolání, životní cíle, osobní nespokojenost, nenaplněnost, sebelásku, přátelství, podporu sebeléčení a sebeuzdravení. Prostě život a radost z něj. Pochopení a změna přístupu a myšlení rovná se cesta k osobnímu štěstí. Zbavujete se starých, již nefunkčních návyků, emočních bloků. To už samo o sobě přináší úlevu a potěšení. Měníte se. Dostáváte se do jiných energií, přitahujete tak nové příležitosti. Na základě cílených otázek hledáme kořeny problémů nebo jdeme do budoucnosti a nastavujeme budoucnost novou. Naučíme se pracovat s přítomností. Pokud Vaše přání nejdou z Vaší podstaty, jsou jen pozlátkem, či přáním někoho jiného. Můžete jich dosáhnout, ale štěstí Vám nepřinesou. Za pomoci druhého se snáze dostanete přes dlouhodobě vybudované myšlenkové spoje a návyky, které Vám v lepším životě brání. Jak často je třeba přijít? To, co si člověk vytvoří v mysli a emočním těle za mnoho let, případně v traumatu, zpravidla nezpracuje ze dvě hodiny. Zeptám se já Vás. Jakou změnu chcete a kolik času dáte sami sobě? To, co se naučíte Vám zůstane. Budete dle postupů pokračovat i po našem setkávání, většinu pak zvládnete sami zcela. Pomoc druhého však přináší nové vize, rychlejší posun a zejména sílu vůle k projití situacemi, na které člověk sám nestačí nebo je ze svého úhlu pohledu nevidí, či se na cestě zastaví. Pro některé z Vás mohu také vytvořit meditaci na míru, kterou pak budete používat. Cílem setkávání je posun vpřed a naprostá změna reality. Informace o Vašem příběhu s nikým nesdílím, jsou zcela důvěrné.
Vědomé odhaluje nevědomé. To je obraz našeho života, tj. výsledek, jak žiji. 

Co je Koučink?

Jindra Vodárková