Existuje několik důvodů, proč byste mohl(a) chtít jít ke koučovi. Koučování je proces, který vám může pomoci dosáhnout osobních nebo profesních cílů, řešit obtíže a zlepšit kvalitu života. Zde jsou některé z hlavních důvodů, proč lidé vyhledávají koučování:

  1. Rozvoj osobnosti a sebepoznání: Koučování může pomoci rozvíjet vaši osobní identitu, sebepojetí a sebevědomí. Pomáhá vám lépe pochopit sami sebe, vaše hodnoty a priority.
  2. Stanovení a dosažení cílů: Kouč vám může pomoci stanovit konkrétní cíle a vyvinout strategie, jak je dosáhnout. Pomáhá vám udržet se zaměřeným na to, co chcete dosáhnout.
  3. Řešení problémů: Koučování vám může poskytnout nástroje a perspektivu pro řešení osobních nebo pracovních problémů. Pomáhá vám hledat efektivní řešení a překonávat překážky.
  4. Zlepšení mezilidských vztahů: Koučování může posílit vaše dovednosti komunikace, empatie a řešení konfliktů, což může vést ke zlepšení vztahů s lidmi ve vašem životě.
  5. Profesionální rozvoj: Mnoho lidí hledá koučování pro profesionální růst a kariérní rozvoj. Kouč vám může pomoci s plánováním kariérního postupu, zlepšením pracovních dovedností a efektivním řízením pracovního života.
  6. Zvládání stresu a změn: Koučování může být užitečné v obdobích velkého stresu, změn nebo přechodu. Pomáhá vám lépe zvládat tyto situace a udržovat rovnováhu.
  7. Rozvoj dovedností a talentů: Kouč vám může pomoci rozvíjet vaše unikátní dovednosti a talenty, což vám umožní dosáhnout svého maximálního potenciálu.
  8. Podpora a motivace: Kouč vás může podporovat, povzbuzovat a motivovat, abyste dosáhli svých cílů a udržovali se na správné cestě.
  9. Zlepšení kvality života: Celkově řečeno, koučování může přispět ke zlepšení kvality vašeho života tím, že vám pomůže nalézt smysl a harmonii ve vašich osobních a profesních aspektech.

Ve své praxi se držím zásad ICF. 

Každý jedinec má v sobě potenciál pro dosažení svých cílů a je schopen nalézt odpovědi na své otázky a problémy. Koučování se zaměřuje na podporu klienta při hledání těchto odpovědí a pomůže mu, aby si sám nalézal své vlastní řešení.

Během koučování se kouč a klient setkávají pravidelně a důvěrně. Klient může otevřeně mluvit o svých problémech a cílech. Kouč se ptá klienta na otázky, které ho vedou k zvědomění jeho potřeb, cílů a hodnot a pomáhá mu nalézt vhodné řešení. 

Koučink může být individuální nebo skupinový a může být prováděn v osobním setkání, po telefonu nebo online. První lekce je zdarma, aby si člověk uvědomil, jaké možnosti Koučink přináší. 

Koučování je investicí do sebe a svého rozvoje. Když vyhledáte koučování, je důležité najít kvalifikovaného kouče, který vám bude schopen poskytnout potřebnou podporu a vedení.

Koučink se liší od terapie tím, že se nezaměřuje na psychické problémy a nemoci, ale na zlepšení kvality života a dosahování konkrétních cílů, směřuje vpřed a tvoří nové a kvalitní životní vztahy, podmínky, dovednosti... 

"Změň svůj pohled, změníš svůj svět."

"Odpověď existuje, stačí položit správnou otázku."

Kdy ke mě přijít?

Jindra Vodárková