Numerologie‚ Astrologie

Numerologie nám pomáhá pochopit sebe i druhé. Nastíní životní cestu, hlavní výzvu pro daný rok, co se bude dít. Dozvíme se, které téma je pro nás aktuální, co můžeme nechat ještě "chvíli spát" a na co se máme soustředit. Nezměníme, co nám bylo naděleno do vínku, ale svůj způsob zacházení s tím, úhel pohledu. Utrácíme svoje dary nebo je využíváme? Bojujeme proti větru nebo pracujeme se svým potenciálem? Je náš partner přímý nebo spíše diplomat? Jaká je soudržnost našeho vztahu? Co od nás a od života očekává? Co je nejlépe využitelné při mém zaměstnání a kde ho hledat? Čeho se mám chránit a co pomůže při péči o mé zdraví? Výpočet provádím z data narození, rodného i současného příjmení,  v některých oblastech života i přezdívky.
Rozvedli jste se? Chcete se vrátit k původnímu příjmení? Bude to přínosem? A co jméno ještě nenarozeného dítěte? Numerologie funguje i u zvířat. Je jako hodiny, ty čas neurčují nýbrž ho přes ně čteme.

Astrologie vidí hlouběji než Numerologie. Podmínkou je přesný čas a místo narození. Využívám toto poznání pro lepší pochopení klienta při řešení situace, více však směřuji pozornost na odblokování problému.
Horoskop i Numeroskop je cestou, která člověku otevírá nové obzory, pomáhá mu přijmout a pochopit současné dění a plánovat s výhledem dál.

Jak spočítat osobní rok?
Osobní rok v Numerologii je platný od narozenin do narozenin příštích.
Při výpočtu vycházíme ze dne a měsíce narození, ke kterému přičteme stávající rok.
Jako příklad uvedu datum narození 15. 12. + stávající rok (např.2017) = (1+5+1+2+2+0+1+7 = 19 = 1+9 = 10 = 1+0 = 1). Člověk narozen 15. prosince vstoupil v roce 2017 do Osobního roku čísla 1. Do té doby je pod vlivem loňských narozenin (15. 12. 2016 = 1+5+1+2+2+0+1+6 = 18 = 1+8 = 9).
Základních významů máme 9. (S nimi souvisejí devítileté cykly, působí i čísla součtová, zejména je počítáno s číslem 11 a 22, ale pro běžné pochopení významů zůstaneme v číselné řadě 1-9). 

Vlivy pod vibrací čísla 1:
Správný čas pro nové začátky, síla prosadit se, zaměření se na daný cíl a potřeba sebe-potvrzení. Člověk se učí jít vlastní cestou, zvyšuje se jeho schopnost řídit své okolí, odmítá podřízené postavení. U dominantnějších jedinců silná potřeba vládnout, u jemnějších typů lidí možnost prosadit si to, co jsme zatím nezrealizovali. Období přeje pracovním úspěchům a postupům, citový život ustupuje do pozadí. Jste-li v této vibraci, využijte ji tímto způsobem. Máte-li partnera pod vlivem čísla 1, dejte mu čas a prostor se k Vám vracet.

Vlivy pod vibrací čísla 2:
Po silně osobnostním období čísla 1 nastupuje doba pro zlepšení spolupráce s druhými. Celý uplynulý rok jsme měli čas na prosazení vlastní cesty, nyní je čas pro zklidnění a spojení sil v blízkém okolí a v partnerství. K situacím se učíme přistupovat s diplomacií. U přecitlivělých jedinců se může stát, že svůj názor ani nevyjádří, pozor na podřízenost. Můžeme být více náchylní ke stresu, než obvykle, zjemňujeme, jsme soucitnější. Vše více zvažujeme. V tomto období se rozhodujme v klidu a citem, naslouchejme své intuici, není třeba nic uspěchat. Období přeje skupinovým činnostem i lásce. Buďme tam, kde je nám dobře. Je-li Váš partner pod vlivem čísla 2, hýčkejte ho, přistupujte k němu s citem, kde smír nebyl, je možný nastolit.

Vlivy pod vibrací čísla 3:
V tomto období se zvyšují komunikační a tvůrčí schopnosti, je třeba jich využít. Můžeme se učit jazyky, zpívat, tančit, malovat i psát. Společnost nás volá. Budeme se setkávat s přáteli, příbuznými a také se svou minulostí. Nedořešené konflikty je třeba řešit otevřenou komunikací a pochopením, pozor, upřímnost má svá pravidla. Nehledejme problémy tam, kde nejsou, zvyšující se vlastní fantazie je může vytvářet. V tuto dobu je dobré radost rozdávat a sdílet. Pokud žádnou nevidíte, je třeba se vážně zamyslet, proč.......? Čas přeje sebevyjádření, umění, obchodu, vzdělávání i cestám, sklon k rozptýlenosti. Je-li Váš partner pod vlivem čísla 3, choďte s ním do společnosti a chystejte mu překvapení.

Vlivy pod vibrací čísla 4:
V tomto období je dobré mít jisté finanční rezervy, mohou se objevit nečekané výdaje. V materiálním světě žádají o výměnu různé spotřebiče, jezděte opatrněji autem a dávejte si pozor na přepracování. Péče o dům, zahradu a fyzické tělo je na pořadu dne. Kdo nebydlí tak jak si přál, zaměří se na budování zázemí buď přímo nebo nákupem nemovitosti. Období učí trpělivosti a vytrvalosti, vyžaduje organizační schopnosti a praktičnost. Člověk na sebe bere více povinností, je třeba vědomě odpočívat, výsledky se budou projevovat až na konci období či pod vibraci čísla 5. Období se zdá omezující, riskovat se nedoporučuje, funguje systém a spořádaný řád, soustředěnost na práci. Období se vyznačuje možností vybudovat trvalé postavení a stabilitu.

Vlivy pod vibrací čísla 5:
Po částečně omezujícím období čísla 4 přichází vliv svobodomyslné 5. Jsme téměř v polovině devítiletého cyklu, je čas prosadit již započaté projekty a nápady. To samozřejmě vyžaduje vědomé žití, jinak je v tomto čase člověk schopen bořit vše, co mu právě nesedí, jedná více impulzivně. Čekají nás změny chtěné i nechtěné. Je to vhodná doba pro cestování, sport a dobrodružství, pozor na přehnané aspekty. Vzrůstá naše odvaha a vynalézavost, činorodost. Proměňují se i naše nálady. Jsme více aktivní a schopni využívat příležitostí. Pozor na netrpělivost a umanutost. Období přeje novým kontaktům, obchodům. Je-li Váš partner pod vlivem čísla 5, společně cestujte, sportujte, inspirujte ho a dopřejte mu jeho vlastní prostor, při velkém omezování by mohl svoji touhu po změně uplatnit i doma. Nelze žít pouze srdcem (touhou), správná volba jde ruku v ruce s rozumem. 5 testuje své hranice a i toto období umí přispět k osobní celistvosti. Vše je volba......

Vlivy pod vibrací čísla 6:
Po proměnném období předchozího roku se vracíme zpět "domů". 6 je číslo harmonie, krásy a lásky s tendencí ji všude vytvářet. Testem prochází naše blízké vztahy, nezadaní se zadávají, rodí se děti, zvyšuje se naše schopnost otěhotnět. Pokud jsme si dosavad svého domova dostatečně nevážili, je na čase na tom zapracovat, pokud to neuděláme, přijdeme o něj. Jsme schopni vyřešit všechny spory v rodinách i mezigeneračně. Potřebujeme lásku a jak jinak ji získat, než ji začít rozdávat? Podívejme se upřímně do svých vztahů a zbavme se prvotně negativních emocí, každý je jiný a jinak vychován, úplná shoda je nereálná, ale pokud chtějí oba, mohou být vztahy zázrakem. Důležité je umění naslouchat i umění sdělovat. Jste-li sami, rozhlédněte se kolem, ten pravý je někde poblíž. A než přijde, pěstujte květiny, vařte nová jídla, zharmonizujte své bydlení i duši. Vše, co přichází si k sobě přitahujeme my sami, tak není od věci se podívat do svého nitra a pak jít tančit do rozkvetlé ranní louky.....mimo jiné, i způsob fyzického vyjádření o nás mnohé vypovídá.:) V tomto období máme velkou moc, která vychází z ženského potenciálu, zvyšuje se schopnost přizpůsobovat se.

Vlivy pod vibrací čísla 7:
7 značí nezávislost, velkou citovost, snění, duchovno i filozofii, přesto zůstává ráda "na zemi". Dokáže se vcítit do druhých a podat jim pomocnou ruku, ale velmi snadno ji zraníte. K tomuto směřuje i období tohoto čísla. Je to čas, kdy pomáháme druhým, učíme se opouštět hmotný svět, chápat dosud nepochopené. Volá po odpuštění na té nejhlubší úrovni..... Věci se dějí jinak, než si plánujeme a my se musíme učit nechat věci plynout a naslouchat své intuici, vesmíru.....věřit v nepoznané a vyšší moudrost. Období nepřeje jistotám a pokud jsme příliš materiální a lpěním nechceme situace "pouštět", může se stát, že se setkáme s nemocí, která nás zastaví a dá mám čas přehodnotit. Učíme se pracovat se svými emocemi, pátráme ve víře, esoterice, četbě i mystice. Někteří mohou při nepochopení životních událostí hledat cestu skrze alkohol a jiné závislosti. Zvládnutí lekcí není o síle vůle, nýbrž o síle ducha. Osamělost je prospěšná, někdy nucená. Máte-li možné i nesnadné životní situace v sobě zpracované, je to jasná klidná cesta, která nás, skrze nesobeckost a zjemnění se, provede do zúčtování příštího období.

Vlivy pod vibrací čísla 8:
Ráda ho nazývám obdobím účetním - má dáti - dal. Co bylo do této doby konáno správně, zúročí se v náš prospěch, stejně i naopak. Dle toho můžeme vyhodnotit, kde jsou naše slabiny, pokud si jich ještě nejsme vědomi i zjišťovat, kde už nadále není naše místo. Tentokrát můžeme hodnotit více "černobíle", ve smyslu ano nebo ne. Rozhodujeme se jednoduše dle upřímných odpovědí na své otázky - dělám tuto práci rád(a), vyhovuje mi moje finanční ohodnocení, funguje rodina v rámci organizace dobře, chovám se správně sám(a) k sobě i druhým? 8 je nakloněna financím a povýšení, jsme-li tam, kde máme - chceme - být. Pokud nemáme dobrý vztah k penězům, můžeme ale o peníze také přijít. Kde se delší dobu kumulovalo napětí, přijde rozhřešení v podobě ukončení. Člověk je silnější a méně emocionální, myslí více na sebe, má lepší vládnoucí a organizační schopnosti, smysl pro realitu a detail. Je dobré toho využít tam, kde je třeba. Jako vždy platí, nedostat se do extrému, což nám korigují reakce okolí. Zachovávejme rovnováhu, uskutečňujme své tužby. Je to produktivní období, mocné a materialistické, dosahuje vytčených cílů. Jaké jsou ty Vaše? 

Vlivy pod vibrací čísla 9:
Vždy když něco končí něco nového začíná. V uplynulém období se mnoho věcí posunulo a právě teď je doba, kdy je čas to staré nechat za sebou, převzít nové úkoly a zodpovědně rozvíjet to, co jsme se rozhodli si ve svém životě ponechat. Vyhodnocujme, analyzujme, zkoumejme jak v tomto přelomovém období jít správně i oprávněně dál. Ne nadarmo je toto číslo v Tarotu označováno jako Poustevník. Ponořme se do svého nitra, introspektivně a cíleně. Pokud uvnitř sebe opustíme nepotřebné, nastoupíme na vyšší a hodnotnější cestu. Co vychází zevnitř, projeví se navenek, jinak to nefunguje. Období přeje samotě, přemýšlení, přehodnocování. Prospívá novému studiu, například i po změně zaměstnání se učíme novým věcem, v současné práci vyžaduje nové úkoly a postupy. Cestování s účelem poznávání je na místě, dobrý kontakt s cizinci. Čas je vhodný na stěhování, vstup na pole veřejné - třeba do politiky, dobročinných nadací či na místa, kde člověk přebírá odpovědnost a pomáhá druhým. Přeje sňatkům z rozumu. Je to vhodná doba ke stěhování, změnu nejen vnější, ale proměnu vnitřní, čas na dobré skutky a odpouštění. V extrému může člověk propadnout poznávání nového pouze v podobě požitkářství a touze po změně, pak zbývá pouze láska okolí, aby ho udržela na cestě, která zůstane smysluplnou. Bilancujme a s prosazením vyhodnoceného se můžeme těšit na další období vibrace čísla 1. A jsme zase na začátku. Je ten začátek lepší? Co nás život naučil? Jak se cítíme? Je nám lépe nebo hůře?

Čas "žít" je vždy jen "teď", ale nikdy bez výhledu do budoucna....